Dowiedz się, co zrobić, by dokonać zmian w projekcie - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Dowiedz się, co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

  Zakres zmian dopuszczalnych w projekcie realizowanym w ramach Działania 4.3 PO WER jest określony w umowie o dofinansowanie. 

  Zapisy umowy określają kategorie zmian, których beneficjent może dokonać we własnym zakresie bez informowania Instytucji Pośredniczącej, zmian, które muszą zostać zgłoszone do IP oraz zmian, które wymagają akceptacji tej instytucji. Umowa wskazuje również na kategorie zmian, które są niedozwolone.

  W przypadku, gdy beneficjent stwierdzi konieczność wprowadzenia zmiany w projekcie, powinien postępować zgodnie z zapisami obowiązującej w danym konkursie umowy o dofinansowanie.

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony