Aplikowanie krok po kroku - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Aplikowanie krok po kroku

  Aplikowanie krok po kroku

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (PO WER) realizowany jest na terenie całego kraju. Z PO WER, podobnie jak i z każdego innego programu współfinansowanego ze środków europejskich, można korzystać na dwa sposoby: uczestnicząc w realizowanych projektach lub przygotowując własne projekty. Więcej pracy wymaga przygotowanie i realizacja własnych projektów. Jak się do tego przygotować? 

  Po pierwsze – zastanów się co chcesz zrobić.

  Potrzebny jest pomysł, na realizację którego niezbędne będą unijne pieniądze. Nie należy poszukiwać inspiracji przy przeglądaniu opisów programów. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów wskazują, że największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z faktycznych potrzeb realizatora projektu, wpisujące się w jego działalność oraz bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

  Po drugie – znajdź źródło finansowania.

  Po określeniu potrzeb, należy poszukać odpowiedniego konkursu, w który wpisywać się będą zaplanowane działania, ogłoszonego przez instytucję udzielającą dofinansowania w ramach PO WER (tzw. instytucje organizujące konkurs).

  Informacje o naborach wniosków można znaleźć na stronach instytucji ogłaszających konkursy (Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój) oraz na ogólnym portalu poświęconym realizacji projektów ze środków europejskich (Portal Funduszy Europejskich). Informacji o konkursach udzielają też punkty informacyjne funduszy europejskich (Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich). 

  Trzeba jednak pamiętać, że środki unijne nie są przeznaczone na wspieranie bieżącej działalności realizatora projektu, lecz na wdrażanie konkretnych, zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej przedsięwzięć. 

  Po trzecie – przygotuj wniosek o dofinansowanie.

  Po ustaleniu źródła finansowania (tj. po wyborze odpowiedniego programu i działania), należy zapoznać się z opisem programu oraz innymi szczegółowymi dokumentami określającymi wymagania dotyczące projektów, na które będziemy się ubiegać o dofinansowanie, w szczególności należy przeanalizować regulamin konkursu oraz wskazane w nim dokumenty. Szczególnie należy zwrócić uwagę na kryteria wyboru projektów oraz formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania. Dzięki temu będzie można upewnić się, czy zaplanowane przedsięwzięcie spełnia wszystkie warunki dofinansowania i wpisuje się w cele programu. Składany wniosek o dofinansowanie ma uzasadniać warunki wymagane kryteriami i innymi wymogami określonymi w regulaminie konkursu.

  Stworzone na odpowiednim formularzu wnioski o wsparcie zaplanowanych działań projektowych składa się w terminach określonych każdorazowo w ogłoszonych naborach wniosków. Nabory ogłaszane są na ww. stronach instytucji ogłaszających konkursy oraz na ogólnym portalu poświęconym realizacji projektów ze środków europejskich. Terminy planowanych na następny rok naborów publikowane są pod koniec każdego roku w harmonogramach zamieszczonych na stronach instytucji ogłaszającej konkursy oraz na Portalu Funduszy Europejskich i w Serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

  Złożone wnioski podlegają ocenie przez komisje oceny projektów. Jeżeli wniosek przejdzie ocenę pozytywnie, wówczas – w zależności od miejsca, jakie zajmie na tzw. liście rankingowej – ma szansę na uzyskanie dofinansowania (jest to często uzależnione od ilości środków jakimi dysponuje dana instytucja organizująca konkurs).

  Po czwarte – podpisz umowę.

  Formalnym potwierdzeniem decyzji o przyznanym wsparciu jest umowa o dofinansowanie projektu. Dokument ten określa zasady, na jakich przyznano środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy trzeba zgromadzić wymagane załączniki, np.: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla projektu.

  Ważną rzeczą jest zaktualizowanie harmonogramu realizacji projektu przed podpisaniem umowy.

  Po piąte – rozpocznij realizację projektu.

  Realizacja i rozliczenie projektu to kluczowy etap w procesie aplikowania o środki unijne. Projekt musi być wdrażany zgodnie z warunkami opisanymi we wniosku o dofinansowanie oraz podstawowymi obowiązkami beneficjenta wskazanymi w wytycznych i zasadach określonych przez instytucję organizującą konkurs. Ze względu na fakt, że w projekcie wykorzystywane będą pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie określonych procedur. Błędy popełniane w trakcie realizacji projektu mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Po pomoc przy rozwiązaniu problemów formalnych i rozliczeniowych można zgłosić się do instytucji, z którą podpisano umowę. 

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony