Zatwierdzenie XXVI wersji SZOOP PO WER - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Zatwierdzenie XXVI wersji SZOOP PO WER

  2 miesiące temu 25.04.2022, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Centrum Projektów Europejskich wypełniając obowiązek wynikający z rozdziału 4 pkt. 4 „Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020” informuje, że zatwierdzona została nowa, dwudziesta szósta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER, która jest dostępna na stronach internetowych: 

  - https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/ oraz

  - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

  Dokument obowiązuje od 21 kwietnia 2022 r.

  Załączniki: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER (wersja 26) oraz Wykaz zmian wprowadzonych do SZOOP PO WER.

  Załączniki

  do góry strony