Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zaktualizowanego PO WER, zasilonego środkami REACT-EU - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zaktualizowanego PO WER, zasilonego środkami REACT-EU

  2 miesiące temu 14.09.2021, ~ Joanna Janiszewska

  8 września 2021 r. Polska otrzymała formalną notyfikację decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zatwierdzenia zaktualizowanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zasilonego środkami REACT-EU. Od tego dnia obowiązuje nowa wersja PO WER.

  Zmiany w Programie mają na celu zwiększenie efektywności przeciwdziałania pandemii COVID-19 oraz jej skutkom dzięki wykorzystaniu dodatkowej alokacji z instrumentu REACT-EU na wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia oraz poprzez odpowiednie realokacje finansowe.

  Dodatek niemal 73 mln euro na nową oś VII PO WER umożliwi zwiększenie kompetencji ponad 76 tys. osób pracujących w systemie opieki zdrowotnej. Wsparciem objęte zostaną pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, fizycy medyczni, technicy elektrokardiologii i lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, a także przedstawiciele innych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Ponadto osoby wykonujące zawód medyczny zaangażowane bezpośrednio w walkę z pandemią COVID-19, przy mocnym obciążeniu pracą w bardzo trudnych warunkach, będą mogły w sytuacjach kryzysowych otrzymać wsparcie psychologiczne.

  do góry strony