Warsztaty CPE dla Członków Komitetu Monitorującego Program FERS - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Warsztaty CPE dla Członków Komitetu Monitorującego Program FERS

  3 miesiące temu 13.02.2023, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 13 lutego 2023 r. odbyły się warsztaty Centrum Projektów Europejskich dla Członków Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, podczas których zaprezentowano założenia Rocznych Planów Działania CPE na 2023 r. w zakresie mobilności ponadnarodowej. Przedyskutowano założenia dwóch projektów, których realizacja rozpocznie się w roku bieżącym, tj.: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej oraz Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na łączną kwotę ponad 300 mln złotych. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w RPD oraz przekazane do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w połowie marca br.  

  Ze strony Centrum Projektów Europejskich, w warsztatach wzięli udział: p. dr Leszek Buller, Dyrektor CPE, p. Marcin Tylczyński, Naczelnik Wydziału Projektów EFS, który prowadził spotkanie, p. Edyta Smolarska-Nesbitt, Zastępca Naczelnika oraz p. Dariusz Pietrzyk, ekspert. Oprócz przedstawicieli Komitetu Monitorującego, w spotkaniu obecny był także przedstawiciel Instytucji Zarządzającej FERS, p. Wojciech Wróblewski, Naczelnik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, czyli instytucji realizującej projekty mobilności ponadnarodowej, p. Liliana Budkowska, Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, p. Olga Grabowska, Zastępca Dyrektora oraz p. Agnieszka Wielgomas, Koordynator PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych.

  Załączniki

  do góry strony