Udział Pana Dyrektora CPE w VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Udział Pana Dyrektora CPE w VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

  3 miesiące temu 06.03.2023, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działań 1.1 oraz 1.7 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 – Centrum Projektów Europejskich informuje, iż w dniu 7 marca 2023 r. w ramach VIII Europejskiego Kongresu Samorządów Dyrektor CPE, dr Leszek Buller, bierze udział w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca międzyregionalna na wschodniej granicy UE”.

  W ramach panelu dyskutowane będą między innymi takie kwestie, jaki wpływ ma wojna na Ukrainie na przygraniczny rozwój oraz jak w obecnych warunkach można wykorzystać projekty transgraniczne dla ożywienia współpracy społecznej i gospodarczej.

  Panel będzie moderowany przez p. Hałynę Łytwyn, Członkinię Zarządu Euroregionu Karpaty-Ukraina, a pozostałymi panelistami będą: Wojciech Gizicki, Profesor oraz Prodziekan Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Janina Ewa Orzełowska, Członkini Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Jan Skála, Dyrektor w Brukseli Kraju Vysočina oraz Gaik Vartanean, Deputowany Parlamentu Republiki Mołdawii.

  Centrum Projektów Europejskich zaprasza także wszystkich uczestników Kongresu zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat Funduszy Europejskich do stoiska informacyjnego CPE znajdującego się na szóstym piętrze. Działanie 4.3 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Działania 1.1 oraz 1.7 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 reprezentowane są przez Naczelnika Wydziału Projektów EFS, pana Marcina Tylczyńskiego oraz panią Sylwię Burgs, pracownika Wydziału.

  Na stoisku można uzyskać informacje od przedstawicieli Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej NEXT Polska–Ukraina, Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia oraz Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska–Słowacja.

  VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach, który odbywa się w dniach 6–7 marca 2023 r., to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

  Załączniki

  do góry strony