Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 – wydłużenie terminu naboru - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 – wydłużenie terminu naboru

  3 miesiące temu 18.06.2020, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich informuje, iż wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty realizowane poza Common Framework.

  Wprowadzenie zmian podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią COVID-19, w tym z otwieraniem granic z krajami, z których podmioty mogą zostać partnerami w projektach w ramach Działania 4.3 PO WER.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców oraz mając na uwadze wpływ kwestii otwierania granic na możliwość nawiązywania partnerstwa ponadnarodowego w ramach projektu – IP podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie do 3 lipca 2020 r. do godz. 14:00, w związku z czym termin „od 1 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. (do godz. 14.00)” zastąpiono terminem: „od 1 kwietnia do 3 lipca 2020 r. (do godz. 14.00)”.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 czerwca 2020 r.

  Zmiany w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie wprowadzono w następujących częściach Regulaminu:

  Wykaz zmian:

  1. pkt. 1.1 „Podstawowe informacje na temat konkursu”;
  2. pkt. 4.1 „Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP.”

  Załączniki

  do góry strony