Podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027

  10 miesięcy temu 09.01.2023, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 9 stycznia 2023 r. w sali im. Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Rozwoju zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Centrum Projektów Europejskich. Na mocy porozumienia CPE będzie pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działań 01.01 i 01.07 w ramach Priorytetu I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

  Jak zauważył Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, dr Leszek Buller: „Podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to ważny moment dla Centrum Projektów Europejskich. Po raz kolejny CPE będzie pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej dla projektów współpracy ponadnarodowej, tym razem bogatsze o doświadczenia zgromadzone podczas perspektywy finansowej 2014–2020”.

  Dyrektor Buller podkreślił, że „dzięki podpisanemu dziś Porozumieniu, CPE może rozpocząć prace w ramach Programu. Jesteśmy w pełni gotowi, aby przystąpić do realizacji zadań IP jak najszybciej. Planujemy ogłosić w bieżącym roku dwa nabory na projekty, a nabór na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie już trwa i zakończy się 20 stycznia br.”

  Załączniki

  do góry strony