Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FERS - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FERS

  ponad rok temu 17.01.2023, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 17 stycznia 2023 r. odbywa się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Komitet Monitorujący jest powoływanym przez Instytucję Zarządzającą organem opiniodawczo-doradczym, którego zadaniem jest wspieranie IZ w zakresie monitorowania i wdrażania programu.

  Centrum Projektów Europejskich, na mocy porozumienia podpisanego w dniu 9 stycznia 2023 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Centrum Projektów Europejskich, pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działań 01.01 i 01.07 w ramach Priorytetu I Lepsze polityki dla rozwoju społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Ze strony CPE w posiedzeniu Komitetu Monitorującego bierze udział Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, dr Leszek Buller jako Członek Komitetu oraz Naczelnik Wydziału Projektów EFS, p. Marcin Tylczyński jako zastępca Członka Komitetu.

  Załączniki

  do góry strony