Otwarcie nowej siedziby Zakładu Genetyki Molekularnej Instytutu Matki i Dziecka - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Otwarcie nowej siedziby Zakładu Genetyki Molekularnej Instytutu Matki i Dziecka

  8 miesięcy temu 23.01.2023, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 19 stycznia 2023 r. w Instytucie Matki i Dziecka odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego i nowo wyposażonego budynku C, w którym mieści się siedziba Zakładu Genetyki Molekularnej oraz Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka.

  Wykonanie kompleksowej inwestycji możliwe było dzięki:

  • dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka” w wysokości 6 091 435,00 zł,
  • dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014–2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – Termomodernizacja budynku C” w wysokości 2 275 132,70 zł,
  • dofinansowaniu prac adaptacyjno-remontowych w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w wysokości 2 194 422,00 zł.

  Jak zauważył Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, dr Leszek Buller: „Dzisiejsze otwarcie nowej siedziby Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka to ważny moment i jednocześnie doskonały przykład, jak potrzebne i wartościowe jest wsparcie Funduszy Europejskich. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich przeznaczyła środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację przez IMID projektu pt. „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, co umożliwiło poszerzenie krajowej wiedzy edukacyjno-diagnostycznej z dziedziny genetyki człowieka oraz zakup nowoczesnej aparatury wspierającej te procesy. Dzięki realizacji projektu Zakład Genetyki Medycznej zdobył wiedzę w zakresie najbardziej aktualnych metod wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych oraz niezbędne urządzenia diagnostyczne i laboratoryjne”.

  Całkowita wartość projektu to 35 749 973,23 zł, w tym 33 708 649,75 zł wkładu UE.

  Załączniki

  do góry strony