Listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty realizowane poza CF - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty realizowane poza CF

  miesiąc temu 21.10.2020, ~ Joanna Janiszewska

  W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty realizowane poza Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich – publikuje listy projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.

  Zgodnie z założeniami konkursu, powstały 2 listy projektów:

  1. dotyczących wsparcia dużych przedsiębiorstw;
  2. dotyczących wsparcia MŚP.

  Załączniki

  do góry strony