Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

    3 miesiące temu 03.06.2020, ~ Joanna Janiszewska

    W związku z zakończeniem wszystkich negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje drugą i zarazem ostatnią cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

    Załączniki

    do góry strony