Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

  8 miesięcy temu 14.11.2019, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowo” o kwotę 296 983,67 PLN, do łącznej wysokości 15 296 983,67  PLN. 

  Zmiany weszły w życie z dniem 28.10.2019 r.

  Wykaz zmian:

  1. W punkcie 1.3 Kwota przeznaczona na konkurs zaktualizowano wartość alokacji przeznaczonej na konkurs.
  do góry strony