Projekt z komponentem ponadnarodowym realizowany poza Common Framework - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Projekt, w przypadku którego cele, produkty i  rezultaty są powiązane ze współpracą ponadnarodową, pokazują jej efekty i wartość  dodaną dla projektu, oraz dla którego został podpisany list intencyjny i umowa o współpracy ponadnarodowej. Ten typ projektu jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego niezależnie od konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim (Common Framework). Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 współpraca ponadnarodowa wiąże się z udziałem partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich. Celem współpracy ponadnarodowej jest promowania wzajemnego uczenia się, zwiększając przez to skuteczność polityk wspieranych przez EFS (art. 10). Projekt z komponentem ponadnarodowym nie oznacza projektu standardowego rozszerzonego o komponent ponadnarodowy w myśl terminologii stosowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

    Pomóż nam poprawić serwis

    Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

    do góry strony