Projekt współpracy ponadnarodowej PO WER - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Projekt, który zakłada realizację działań we współpracy z partnerem/partnerami zagranicznymi, w tym m.in. wypracowanie wspólnych rozwiązań. Zadaniem projektodawców jest wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej, w odniesieniu do celu projektu oraz konkretnych produktów i rezultatów, których nie udałoby się zrealizować wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. Projekty współpracy ponadnarodowej są możliwe do realizacji we wszystkim priorytetach inwestycyjnych przewidzianych w celach tematycznych 8-11 PO WER.

  Typy projektów 
  Współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER może być realizowana poprzez:

  1) projekty realizowane w ramach Common Framework, tj. konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania; 
  2) projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework; 
  3) rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) o komponent ponadnarodowy; 
  4) funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

  Wyżej wymienione typy projektów mogą obejmować następujące rodzaje działań współpracy ponadnarodowej:

  • wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym (powinny również obejmować ich wdrożenie);
  • import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie (powinny również obejmować ich wdrożenie);
  • wymiana informacji i doświadczeń;
  • równoległe tworzenie nowych rozwiązań (powinny również obejmować ich wdrożenie);
  • zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (realizacja tego typu działań możliwa jest jedynie w ramach typu projektu nr 2).

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony