Projekt dotyczący funkcjonowania sieci współpracy - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Projekt, w przypadku którego cele, produkty i  rezultaty są powiązane ze współpracą ponadnarodową, pokazują jej efekty i wartość  dodaną dla projektu, oraz dla którego został podpisany list intencyjny i umowa o współpracy ponadnarodowej. Projekt taki jest realizowany przez instytucje działające w zbliżonych obszarach tematycznych i udzielające sobie wsparcia w celu poprawy efektywności realizacji działań na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i/lub w celu usprawnienia i poprawy jakości funkcjonowania tych instytucji. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 współpraca ponadnarodowa wiąże się z udziałem partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich (art. 10). Celem współpracy ponadnarodowej jest promowanie wzajemnego uczenia się, a tym samym zwiększenie skuteczności polityk wspieranych przez EFS.

    Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

    Pomóż nam poprawić serwis

    Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

    do góry strony