Pomoc publiczna - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Jest to wszelka pomoc przyznawana przedsiębiorcom ze środków publicznych. Ze względu na politykę ochrony konkurencyjności na wspólnym rynku europejskim pomoc publiczna może zostać przekazywana na ściśle określonych zasadach. Innymi słowy, pomoc publiczna to pomoc, dla której spełnione są jednocześnie wszystkie cztery przesłanki jej występowania, tj. gdy wsparcie: 1) jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych; 2) udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku; 3) ma charakter selektywny (dyskryminuje część potencjalnych zainteresowanych); 4) zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Na gruncie prawa polskiego kwestie dotyczące postępowania w sprawach pomocy publicznej reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz. 404 ze zm.).

    Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

    Pomóż nam poprawić serwis

    Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

    do góry strony