Finansowanie współpracy ponadnarodowej na zasadzie wzajemności - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Współpraca ponadnarodowa realizowana w ramach projektu, co do zasady jest finansowana na zasadzie wzajemności, tzn. każdy z partnerów ponosi swoje koszty, bez pokrywania jakichkolwiek kosztów partnera/ów ponadnarodowego/ych z budżetu projektu PO WER.

  Zasada wzajemności umożliwia zaangażowanie obu stron w przygotowanie i realizację projektu, a jednocześnie pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z przepływami finansowymi, co gwarantuje zachowanie płynności finansowej i przyczynia się do zrealizowania projektu z sukcesem.

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony