Dowiedz się o instytucji - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Dowiedz się o instytucji

  Na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, zawartego w dniu 13 stycznia 2015 roku pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich (CPE), CPE powierzono realizację zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 4.3 (Współpraca ponadnarodowa) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Do najważniejszych zadań IP należą m.in.:

  1. Dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu;
  2. Zawieranie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu;
  3. Monitorowanie postępów i rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
  4. Kontrola realizacji dofinansowanych projektów;
  5. Monitorowanie postępów w realizacji Działania;
  6. Prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER;
  7. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

  Kwota alokacji na finansowanie projektów w ramach Działania 4.3 w latach 2014−2020 wynosi ponad 100 mln EUR. 

  Działalność Instytucji Pośredniczącej jest finansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020. 

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony