Zatwierdzenie XXIV wersji SZOOP PO WER - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Zatwierdzenie XXIV wersji SZOOP PO WER

  2 miesiące temu 29.09.2021, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Centrum Projektów Europejskich wypełniając obowiązek wynikający z rozdziału 4 pkt. 4 „Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020” informuje, że zatwierdzona została nowa, dwudziesta czwarta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER, która jest dostępna na stronach internetowych: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/ oraz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

  Dokument obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Panią Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, tj. od 27 września 2021 r.

  Ponadto na stronie https://www.power.gov.pl/ w zakładce „Wiadomości”: https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-zmianie-szoop-po-wer-2014-2020-2031/ znajdziecie Państwo informację o zmianie SZOOP PO WER 2014–2020 z dn. 28 września 2021 r. wraz z wykazem zmian wprowadzonych do dokumentu.

  Załącznik: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER (wersja 24) oraz Wykaz zmian wprowadzonych do SZOOP PO WER.

  Załączniki

  do góry strony