Ważny komunikat dla kandydatów na ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu FERS - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Ważny komunikat dla kandydatów na ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu FERS

  ponad rok temu 25.01.2023, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich, jako Instytucja Pośrednicząca dla projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Priorytetu 1 Lepsze polityki dla rozwoju społecznego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) informuje, że komisja kwalifikacyjna jest w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu FERS.

  Zgodnie z „Zasadami naboru i prowadzenia Wykazu ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Priorytetu 1 Lepsze polityki dla rozwoju społecznego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027” komunikacja między Instytucją Pośredniczącą a kandydatami na ekspertów odbywa się za pośrednictwem platformy ePUAP.

  W związku z powyższym IP prosi kandydatów, którzy nadesłali zgłoszenia, o regularne sprawdzanie swoich skrzynek ePUAP.

  IP planuje, iż opublikowanie wykazu ekspertów wybranych w naborze nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

  do góry strony