Udział CPE w uroczystym spotkaniu związanym z wdrożeniem kursu „Omics Data Science” przez IMID - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Udział CPE w uroczystym spotkaniu związanym z wdrożeniem kursu „Omics Data Science” przez IMID

  miesiąc temu 08.10.2021, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 8 października 2021 r. przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich wezmą udział w uroczystym spotkaniu organizowanym przez Instytut Matki i Dziecka. Ze strony CPE w spotkaniu będą uczestniczyć p. Marcin Tylczyński, Naczelnik Wydziału Projektów EFS – w zastępstwie dr. Leszka Bullera, Dyrektora CPE – oraz p. Anna Strzała, opiekun projektu.

  Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez IMID projektu pozakonkursowego pt. „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” i związane jest z wdrożeniem kursu bioinformatycznego z zakresu analizy danych genomowych i wielkoskalowych danych biomedycznych pn. „OMICS Data Science – Bioinformatyka i analiza wielkoskalowych danych biomedycznych” organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka.

  Kurs został wypracowany we wspomnianym wyżej projekcie realizowanym od 1 listopada 2018 r. przez Instytut Matki i Dziecka w partnerstwie ponadnarodowym z uczelniami – holenderską VU Medical Center Amsterdam oraz Uniwersytetem Radboud w Nijmegen, belgijską KU Leuven i czeską uczelnią Univerzita Karlova. Polskim partnerem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Kwota dofinansowania przyznanego dla projektu wynosi 34 677 473,23 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 35 749 973,23 zł.

  Celem głównym projektu jest rozszerzenie zakresu działalności edukacyjno-diagnostycznej w zakresie poszerzania wiedzy z dziedziny genetyki człowieka oraz nowych możliwości diagnostyki chorób dziedzicznych zarówno w analizie genomu, jak i jego produktów oraz zmian metabolicznych.

  Przedsięwzięcie IMID dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi przyczynia się do wymiany doświadczeń, wykorzystania rozwiązań niestosowanych dotychczas w Polsce, a także wypracowania nowych rozwiązań na skalę europejską, zwiększając jakość podejmowanej interwencji w obszarze zdrowia. Partnerstwo zapewnia systemowe i całościowe podejście do wypracowywanego rozwiązania oraz tworzy optymalne warunki dla zapewnienia jego trwałości.

  do góry strony