Spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej FERS 2021–2027 dla rozwoju Warmii i Mazur - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej FERS 2021–2027 dla rozwoju Warmii i Mazur

  miesiąc temu 12.05.2022, ~ Joanna Janiszewska

  W najbliższy piątek, 13 maja 2022 r. Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, pan dr Leszek Buller wraz z Naczelnikiem Wydziału Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, panem Marcinem Tylczyńskim wezmą udział w spotkaniu w Olsztynie z przedstawicielami warmińsko-mazurskich związków pracodawców.

  Tematem przewodnim spotkania będzie nowa perspektywa Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021–2027 oraz omówienie szans i rozwoju obszaru Warmii i Mazur w kontekście realizacji projektów transgranicznych.

  FERS 2021–2027 to kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. W programie będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

  Wydział Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I: Lepsze polityki dla rozwoju społecznego, w ramach którego będą realizowane projekty współpracy ponadnarodowej.

  do góry strony