Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

    7 miesięcy temu 13.12.2019, ~ Joanna Janiszewska

    W dniu 28 października 2019 r. Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich rozstrzygnęła konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18. W wyniku konkursu do dofinansowania skierowano 9 projektów. Listy cząstkowe były publikowane na bieżąco. Poniżej opublikowano listę zbiorczą projektów skierowanych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

    Załączniki

    do góry strony