Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  miesiąc temu 26.02.2021, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 1 marca 2021 r. w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie podpisana umowa z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF” realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  W spotkaniu udział wezmą: Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor UKSW, dr Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, pracownicy UKSW, pracownicy Wydziału Projektów EFS oraz Wydziału Informacji Funduszy Europejskich Centrum Projektów Europejskich.

  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 4 791 688,23 zł, a całkowita wartość projektu: 4 939 884,80 zł.

  Projekt będzie realizowany w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

  Celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie rozwiązania model Sygnalizator Plus, którego wdrożenie umożliwi wydłużenie aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw.

  Głównymi elementami rozwiązania, dostępnymi na platformie SYGNALIZATOR+, będą Model wsparcia dla pracodawcy w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz Model wsparcia dla pracownika w wieku przedemerytalnym/emerytalnym.

  Sytuacja demograficzna w Polsce wskazuje, że osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią obecnie 24% ogółu społeczeństwa, a tylko co trzecia osoba z tej grupy jest aktywna zawodowo. Coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem pracowników, dlatego zaktywizowanie i utrzymanie na rynku pracy osób w wieku emerytalnym ma szczególne znaczenie dla zapobiegania lukom w zatrudnieniu. Rozwiązanie wypracowane w ramach projektu ma stanowić odpowiedź na tę potrzebę pracodawców i pracowników.

  Beneficjent projektu – UKSW – posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Obecnie, w ramach działania 4.3 PO WER, realizuje projekty „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” oraz „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”.

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem: „Wytyczne dla organizatorów spotkań…”.

  do góry strony