Wartość dodana wynikająca ze współpracy ponadnarodowej - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Przez wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, której nie udałoby się zrealizować wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. Innymi słowy, jest to korzyść, którą możemy osiągnąć wyłącznie dzięki współpracy ponadnarodowej.

    Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

    Pomóż nam poprawić serwis

    Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

    do góry strony