Jak skorzystać z programu ? - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Jak skorzystać z programu ?

  W tej sekcji dowiesz się o tym, dla kogo są przeznaczone dotacje w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz jakie projekty można realizować dzięki wsparciu z tego programu. Jeśli chcesz uzyskać bardzo szczegółowe informacje dotyczące PO WER, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej programu. 

  Centrum Projektów Europejskich (CPE) jako instytucja pośrednicząca PO WER organizuje konkursy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

  Na naszych podstronach znajdziesz aktualne informacje na temat naborów wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez CPE, wzory dokumentów oraz inne informacje pomocne na etapie aplikowania o środki w ramach Działania 4.3 POWER.

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony