Baza projektów współpracy ponadnarodowej PO WER - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Poszukaj rozwiązania wypracowanego w projekcie międzynarodowym!

  W Bazie projektów współpracy ponadnarodowej PO WER nie znajdziesz na razie żadnych projektów. Pierwsze umowy na realizację tych projektów zostaną podpisane w 2016 roku, więc dopiero rozpocznie się ich realizacja. Pierwszych sukcesów spodziewamy się w 2017 i 2018 roku. Kiedy tylko się o nich dowiemy, niezwłocznie umieścimy je w Bazie! 

  Regulamin Creative Commons

  Właścicielami praw autorskich do produktów są poszczególne Instytucje Pośredniczące I i II stopnia (szczegółowe dane instytucji można znaleźć w fiszkach projektowych, zamieszczonych pod opisami poszczególnych projektów).

  Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala między innymi na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

  Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej Creative Commons.

  Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

  Formularz Creative Commons

  Sposób wykorzystania utworu

  Proszę podać następujące dane Instytucji (jeżeli utwór będzie wykorzystywany w tej Instytucji)


  Przed wysłaniem będziesz mógł sprawdzić wprowadzone dane

  Wyszukiwarka projektów PO WER:

  Beneficjent:

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony